Історія України

Завдання з історії України для дистанційне навчання на період карантину з 06.04 по 29.04. 2020 року.

Клас

Завдання

Вчитель

8-А

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20–90-х роках ХVІІІ ст.

1. Імперський наступ на автономію Гетьманщини. Павло Полуботок. Данило Апостол.

2. Нова Січ. Кирило Розумовський. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні.

3. Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України.

4. Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків.

5. Поділи Речі Посполитої: зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель.

. До 29.04. §33-39, підготувати презентацію. Конспект.

Бондар

Катерина

Миколаївна

9-А

1.Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах. Товариство українських поступовців. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

2.Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

3.Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини.

До 27.04. §27-29 , підготувати презентацію. Конспект.

Бондар

Катерина

Миколаївна

10-А

Б

Розділ 4.ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ До 27.04. §25-27, підготувати презентацію. Конспект

1.Ідеологізація національно-культурного життя радянської України. Освіта. Наука. Мистецькі спілки у 1920–1930-х рр. Митці Розстріляного відродження й апологети соцреалізму. Кінематограф. Олександр Довженко.

2. Практичнаробота Голодомор мовою документів, свідчень, чисел..

3.Практична робота Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя.

Бондар

Катерина

Миколаївна

11-А

Б

Розділ 2. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ До 03.04. §6-10, підготувати презентацію. Конспект

1 Адміністративно-територіальні зміни. Входження Кримської області до складу УРСР. Зміни в управлінні господарством. Раднаргоспи. Соціальні наслідки економічної політики другої половини 1950-х – першої половини 1960-х рр.

2.Зародження дисидентського руху в Україні та його течії. Левко Лук’яненко. Антирадянські виступи 1960-х рр.

3.Науково-технічна революція: внесок українців. Сергій Корольов. Реформи освіти та процеси зросійщення. Антирелігійна кампанія.

4. Відлига в мистецтві. Ліна Костенко. Іван Драч. Василь Стус. Розвиток спорту.

Бондар

Катерина

Миколаївна

12-А

Б

В

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСті (від 1991 р. до сьогодення)

Помаранчева революція 2004—2005 рр. В. Ющенко. Суспільно-політичне життя та соціально-економічний розвиток України у 2005—2013 рр. Конституційна реформа 2010 р. В. Янукович.

Формування зовнішньої політики України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Загострення відносин із Російською Федерацією. Конфронтація навколо острова Тузла. «Газові» та«торговельні» війни з Росією.

Процес європейської інтеграції та його призупинення. Студентський майдан. Євромайдан. Революція гідності 2013—2014 рр. «Небесна Сотня».

Анексія та тимчасова окупація Криму Російською Федерацією. Агресія Росії проти України. Початок Антитерористичної операції (АТО) в Донецькій та Луганській областях.

Дострокові президентські вибори 2014 р. П. Порошенко. Угода про асоціацію між Україною й Європейським Союзом. Бойові дії на сході України (квітень 2014 — 2016 рр.). Реакція світової спільноти на агресію Російської Федерації.

Процес мирного врегулювання: Мінські угоди та «нормандська четвірка». Формування громадянського суспільства. Соціально-економічний розвиток України у 2014—2016 рр.

До 30.04. §29-31, 32-33 підготувати презентацію. Конспект Підготовка до ДПА, ЗНО

Бондар

Катерина

Миколаївна


Історія України

Завдання з історії України для дистанційне навчання на період карантину з 13.03. по 03.04. 2020 року.

Клас

Завдання

Вчитель

8-А

1. Церковне життя. Освіта. Архітектура. Образотворче мистецтво. До 16.03. §32, підготувати презентацію.

2. Імперський наступ на автономію Гетьманщини. Павло Полуботок. Данило Апостол. До 30.03.§33, підготувати презентацію.

Бондар

Катерина

Миколаївна

9-А

Розділ 6. УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

1. Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

До 16.03.§25 , підготувати презентацію.

2. Політизація та радикалізація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Наростання політичної напруженості. До 30.03.§26 , підготувати презентацію.

Бондар

Катерина

Миколаївна

10-А

Б

Розділ 4.ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ До 03.04.§18-24, підготувати презентацію.

1. Формальний та реальний статус УСРР у “договірній федерації” радянських республік. Християн Раковський. Утворення СРСР: наслідки для України. Адміністративно-територіальний поділ УСРР.

2. Антибільшовицький повстанський рух. (Холод-ноярська республіка та інші). Масовий голод 1921–1923 рр. Впровадження непу в УСРР. Суспільно-політичне життя. Ліквідація багатопартійності.

3. Політика коренізації в УСРР: ставлення влади та населення. Олександр Шумський. Згортання та наслідки українізації. Микола Скрипник.Утворення Кримської АСРР у складі РФСРР. Націона-льна політика радянської влади в УСРР. Молдавська АСРР. Релігійне життя в УСРР. Українська автокефальна православна церква (УАПЦ). Василь Липківський.

4. Форсована індустріалі-зація. Створення військово- промислового комплексу. Згортання непу і перехід до директивної економіки.

5. Хлібозаготівельні кризи. Розкуркулення і насиль-ницька колективізація. Опір селянства. Примусові хлібозаготівлі.

6. Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид Українського народу. Масштаби та наслідки Голодомору. Національно-демографічні зміни.

7. Формування культу особи Сталіна. Порушення прав людини в умовах тоталітарного режиму. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання. Політичні процеси 1920-х – початку 1930-х рр. Великий терор. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. Припинення українізації. Посилення русифікаторської політики. Розстріляне відродження. Антицерковна політика влади та її наслідки. Ліквідація УАПЦ. Конституція УРСР 1937 р.

Бондар

Катерина

Миколаївна

11-А

Б

Розділ 2. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ До 03.04.§6-10, підготувати презентацію.

1.Внутрішньополітична ситуація в УРСР у першій половині 1950-х рр. Стан промисловості і сільського господарства. Військово-промисловий комплекс. 2.Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах. XX з’їзд КПРС. Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Реабілітація жертв сталінських репресій.

Бондар

Катерина

Миколаївна

12-А

Б

В

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСті (від 1991 р. до сьогодення)

1. Вихід незалежної України на міжнародну арену. Початок державотворчих процесів. Початок формування Збройних сил та правоохоронних органів України. Повернення кримських татар на історичну батьківщину. Статус Криму.

2. Позачергові вибори до Верховної Ради та дострокові президентські вибори у 1994 р. Конституція України 1996 р.

3. Стан економіки України у 1991—1998 рр. Соціальна диференціація суспільства. Запровадження національної валюти. Демографічні процеси. Трудова еміграція. Стан сільського господарства. Початок реформ в аграрному секторі.

4. Основні тенденції економічного розвитку України у 1998—2008 рр. Становлення олігархічної системи. Пошуки шляхів економічної стабілізації. Початок інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір.

5. Політична розбудова суспільства. Виборчі кампанії 1998 та 1999 рр. Л. Кучма. Рухи протесту початку 2000-х рр. Парламентські вибори 2002 р. Президентські вибори 2004 р. Конституційна реформа 2004 р.

До 03.04.§29-31, підготувати презентацію.

Бондар

Катерина

Миколаївна

Кiлькiсть переглядiв: 301

Коментарi