УКРАЇНСЬКА МОВА

Українська моваhttps: //sites.google.com/view/ukrainamovna/

11-Б клас,12- Б, В клас вчитель-Васильєва Н.Ю.

Завдання№1 для дистанційного навчання на період карантину з 13.03 по 03.04. 2020 р. з української мови
8-А

1. Параграф 34 – вивчити, виконати вправи 348, 350

2. Параграф 35 – вивчити, виконати вправи 359 (І,ІІ), 365, 369

3. Тема 14, стор. 209, 210 – опрацювати, виконати впр. 446

Стьожка Л.М.
9-А

1. Вивчити параграф 26, виконати вправи 310 (І-ІІІ), 321,322.

2. Вивчити параграф 27, виконати вправи 332, 338, 345

Дати відповіді на запитання, що на стор. 161-162

Стьожка Л.М.
10-А

33. Написання слів іншомовного походження. Виконати вправу № 291-294

34. Складні випадки написання прізвищ та географічних назв. Виконати вправи № 314-316

Олійник В.М.
10-Б

33. Написання слів іншомовного походження. Виконати вправу № 291-294

34. Складні випадки написання прізвищ та географічних назв. Виконати вправи № 314-316

Олійник В.М.
11-А

33. Розділові знаки в складносурядному реченні .Виконати вправи №337-338

34. Розділові знаки в складнопідрядному реченні. Виконати вправи №354-356

Олійник В.М.
11-БСкладні випадки синтаксичного узгодження (УПА засвідчила; до міста Старий Самбір; у місті Чернівці) с.64-конспект
Впр.147,149
Складні випадки і варіанти синтаксичного керування .(конспект) с.-69, Впр156, 165
Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками color.с.73-конспект
Впр170,171
ПІДРУЧНИК "УКРАЇНСЬКА МОВА" (рівень стандарту)11 клас
О. Заболотний , Київ "Генеза" 2019
Васильєва Н.Ю.

Для перевірки знань перейдіть за посиланням
https://sites.google.com/
view/ukrainamovna
/
12-А

Удосконалення правописної грамотності. Опрацювати самостійно розділові знаки в складних реченнях. Написати приклади на кожний випадок правила.

РЗМ. Відгук про твір мистецтва. Написати відгук про твір мистецтва(архітектурну споруду, скульптуру, кінофільм)

Олійник В.М.
12-Б

12-В
1. Повторити відомості про текст 2. Вивчити теоретичний матеріал за підручником с. 73 – 75 3. Виконати впр. 61 4. Підготувати повідомлення «Текст як носій інформації. Види інформації» (Презентація +реферат) 5. Виконати лексико – стилістичний аналіз художнього тексту, дібраного самостійно (обсяг тексту – до 500 слів)Васильєва Н.Ю.

https://sites.google.com/
view/ukrainamovna/
--для перевірки знань

12-Б

12-В
1. Підготувати повідомлення «Дискурс як комунікативний процес» (Презентація +реферат) 2. Вивчити §31, виконати впр.258 3. Підготуватися до написання контрольної роботи з теми : «Текст і дискурс» 4. Здійснити переклад тексту
Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу.
Был конец ноября - самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная вода хлестала в окна. Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не навещал: ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий. Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравюре - портрете художника Брюллова
Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же как и мы, отложив раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя по тесовой крыше. (К.Паустовский "Прощание с летом")

Опрацювати самостійно розділові знаки в складних реченнях. Написати приклади на кожний випадок правила.

РЗМ. Відгук про твір мистецтва. Написати відгук про твір мистецтва(архітектурну споруду, скульптуру, кінофільм)

Васильєва Н.Ю.

https://sites.google.com/
view/ukrainamovna/
--для перевірки знань

Завдання №2 для дистанційного навчання на період карантину з 06.04 по 21.04. 2020 р. з української мови


8-А

1. Опрацювати тему №14 сторінка 209 , виконати вправи 445, 446

2. Вивчити параграф 36, виконати вправи 377, 379

3. Опрацювати параграф 37, виконати вправи 383, 385

4. Узагальнення знань з теми. Виконати завдання на сторінках 169 – 171

5. Повторити параграфи 3-14, виконати вправу 388(ІІ)
Тестові завдання для повторення та узагальнення знань за посиланням: https://learning.ua/mova/vosmyi-klas/ru/

Стьожка Л.М.
9-А

1. Вивчити параграф 31, виконати вправи 383, 384

2. Законспектувати схему розбору складного речення на сторінці 177, виконати вправу 387, зробити за схемою розбір речень, поданих у вправі.

3. Повторити розділові знаки між простими реченнями у складному з різними видами зв’язку. Виконати вправи 395, 388, 394, 401(А)

4. Узагальнення знань з теми. Виконати завдання на сторінках 183-184
тестові завдання для повторення та узагальнення знань за посиланням: https//ukrtesti.com

Стьожка Л.М.
10-А

Складні випадки написання прізвищ та географічних назв.

Виконати вправи № 314-316

Письмове обґрунтування своєї позиції (свого вибору)

Виконати вправу № 320

Написати есе «Моральні цінності людини» (тренувальне есе)

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук. Вивчити правила на с.134

Есе на тему «Електронна чи паперова книга?»

Написання не, ні з різними частинами мови. Вивчити правило на с.137. Виконати тестові завдання на с.140

Олійник В.М.
10-Б

Складні випадки написання прізвищ та географічних назв.

Виконати вправи № 314-316

Письмове обґрунтування своєї позиції (свого вибору)

Виконати вправу № 320

Написати есе «Моральні цінності людини» (тренувальне есе)

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук. Вивчити правила на с.134

Есе на тему «Електронна чи паперова книга?»

Написання не, ні з різними частинами мови. Вивчити правило на с.137. Виконати тестові завдання на с.140

Олійник В.М.
11-А

Складні речення

Види складних речень.

Виписати з художньої літератури різні види складних речень.

Правила побудови складних речень. Виконати вправу № 253

Логічні помилки в складних реченнях.

Виконати тестові завдання с.114

Написання формального есе на морально-етичну тему. (Тема на свій вибір)

Тренувальні вправи. Побудова складних речень у текстах, рекламах, оголошеннях.

Написати рекламу, оголошення з використанням складних речень.

Олійник В.М.
11-БПідготуватися до написання контрольного есе "Ця музика спонукає до думок"
Опрацювати с.76,78
виконати впр. 175,177,180
ПІДРУЧНИК "УКРАЇНСЬКА МОВА" (рівень стандарту)11 клас
О. Заболотний , Київ "Генеза" 2019

Васильєва Н.Ю.
https://sites.google.com/
view/ukrainamovna/

12-А

Канали передавання інформації . За допомогою мережі Інтернет розробіть невеличку презен­тацію в програмі Power Point про складне синтаксичне ціле, використовуючи функцію гіперпосилання.

Аналіз структури й семантики тексту

Скласти план розгорнутого усного виступу на суспільно-політичну тему.

Характеристика основних ознак тексту (комунікативності, членованості) Напишіть міні-твір, який би розкривав особливості тієї спеці­альності, за якою ви плануєте навчатися. Міні-твір складіть в електронному варіанті за допомогою програми Power Point. Використайте функцію гіперпосилання

Характеристика основних ознак тексту (зв’язності, інформативності)

Добірка запитань до прес-конференції

Переказ висловлювань, що містять протилежні за змістом думки.

За допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, ви­користовуючи функцію гіперпосилання, спробуйте створити власний невеликий твір на будь-яку тему
Олійник В.М.
12-Б,ВВласне висловлення "Наскільки важливим є дотримання правил співжиття в суспільстві" Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з худ. л-ри, іст. фактами або випадками з життя
Повторити основні орфограми .
Виконати завдання, перейшовши за посиланням
https://sites.google.com/
view/ukrainamovna/

Васильєва Н.Ю.

Завдання №3 для дистанційного навчання на період карантину з 22.04 по 11.05. 2020 р. з української мови

Заголовок
8-А

1. Повторити види односкладних речень, повні й неповні речення. Виконати вправи 391, 392

2. Написати твір – роздум на тему: «Чому важлива сім’я?»

3. Повторити розділові знаки у простому реченні. Виконати вправи 393(завд. 2), 395, 401

Стьожка Л.М.
9-А

1. Вивчити параграфи 33, 34. Виконати вправи 410, 411, 416.

2. Вивчити параграф 35. Виконати вправи 425, 426.

3. Опрацювати тему 14 на сторінці 246. Виконати вправу 521 (завдання 3)

4. Повторити вживання розділових знаків у складному реченні. Виконати вправи 440, 443, 444.

Тестові завдання для самоперевірки:

https://ukrtesti.com/ukrayinska-mova/9-klas

Стьожка Л.М.
10-А

1. Написання не, ні з різними частинами мови.

Виконати вправу № 334-339. Виконати тестові завдання №340

2.Культура мовлення.Уникаймо слів-покручів.

Вчитись уникати слів-покручів. Опрацювати завдання на ст.142

3.Розвиток мовлення. Створення реклами орфографічних або орфоепічних норм української літературної мови.

Створити реклами орфографічних або орфоепічних норм української літературної мови. Мета реклами: спонукання носіїв мови дотримуватися норм мови.

4.Повторення вивченого матеріалу. Виконати тестові завдання на с.14
Олійник В.М
10-Б

1. Написання не, ні з різними частинами мови.

Виконати вправу № 334-339. Виконати тестові завдання №340

2.Культура мовлення.Уникаймо слів-покручів.

Вчитись уникати слів-покручів. Опрацювати завдання на ст.142

3.Розвиток мовлення. Створення реклами орфографічних або орфоепічних норм української літературної мови.

Створити реклами орфографічних або орфоепічних норм української літературної мови. Мета реклами: спонукання носіїв мови дотримуватися норм мови.

4.Повторення вивченого матеріалу. Виконати тестові завдання на с.14
Олійник В.М.
11-А

1.Розповідь-презентація для іноземців про уявну мандрівку Україною.

Створити розповідь-презентація для іноземців про уявну мандрівку Україною.

2. Розповідь-презентація про одне місто, село, історичну чи мистецьку пам'ятку.

Створити розповідь-презентацію про одне місто, село, історичну чи мистецьку пам'ятку.

3.Написати есе “Для того щоб створити щось красиве,треба нести красу в душі”

4.Повторення вивченого матеріалу. Виконати тестові завдання на с.146

Олійник В.М.
11-БНаписати есе “Для того щоб створити щось красиве,треба нести красу в душі”
Виконати завдання за посиланням
https://sites.google.com/
view/ukrainamovna/
Васильєва Н.Ю.
12-А

1.Удосконалення правописної грамотності. Опрацювати самостійно розділові знаки в простих і складних реченнях.

Написати приклади на кожний випадок правила.

2.Удосконалення правописної грамотності.Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення.

Складіть і записати невелику розповідь, відтворивши подану ситуацію і розв’язавши її по-своєму. Використати пряму мову чи діалог.

Ситуація. Тебе запрошено (другом чи подругою) на день народження. У пошуках квітів ти запізнюєшся на вказаний час. З’являєшся тоді, коли всі гості вже за столом…

3.Повторення вивченого матеріалу.

Презентація до тем з вивчення пунктуації. Систематизувати й узагальнити знання, уміння і навички з пунктуаціїї, розглянути складні випадки розстановки розділових знаків, так звану авторську пунктуацію

4.Повторення вивченого матеріалу."Говоримо українською". Підготовка до ЗНО.

Повторити вивчений матеріал.

Олійник В.М.
12-Б,В1.Удосконалення правописної грамотності. Опрацювати самостійно розділові знаки в простих і складних реченнях.
2.Удосконалення правописної грамотності.Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення.
3.Повторення вивченого матеріалу.
Васильєва Н.Ю.
Кiлькiсть переглядiв: 362

Коментарi