Теми та завдання з інформатики

у період карантину з 13.03.2020 по 11.05.2020

за 8 клас

Тема 6. Алгоритмізація

Величини, їх властивості. Типи величин. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних. Величина числового, текстового та логічного типів, операції над ними. Алгоритми з повторенням і розгалудженням. Складання алгоритмів опрацювання величин.

Тема 7. Технології опрацювання числових даних
у середовищі табличного процесора (MS Excel 2007)

Абсолютні, відносні і мішані посилання на комірки у табличному процесорі. Призначення й використання математичних, статистичних та логічних функцій табличного процесора. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Створення та налагодження діаграм у табличному процесорі.

(Повторити створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми в MS Excel 2007)

Виконати практичні роботи № 14, 15, 16 за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=SOAGYlSojPw&list=PLafE3aTB6JO2x_CZebVZbYeVEVASInJrX&index=15

Література: Підручники з інформатики для 8 класу, рік видання не пізніше 2012.

Теми та завдання з інформатики

за 9 клас

 1. Загрози безпеці та пошкодження даних у комп'ютерних системах. Шляхи захисту даних. Як можна класифікувати комп’ютерні віруси?
 2. Засоби захисту даних та безпечної роботи на комп’ютері.
 3. Що таке комп’ютерна модель та які її особливості?
 4. Назвіть та охарактеризуйте види комп’ютерних моделей.
 5. Що таке таблична величина?
 6. Назвіть та охарактеризуйте види публікацій? Які засоби використовують для створення публікацій?
 7. Як створити публікацію за допомогою програми Mіcrosoft Publisher 2010?

Виконати практичні роботи № 11, 12, 13 за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=tXX7yfYqlLg&list=PLafE3aTB6JO0JYpB1CRAaUFBe_Zw5M3Jg&index=43

Література: Підручники з інформатики для 9 класу, рік видання не пізніше 2017.

Теми та завдання

з інформатики за 10 клас

Розділ 3. Системи керування базами даних

 1. Поясніть поняття бази даних і систем управління базами даних, їх призначення.
 2. Дайте визначення реляційні бази даних. Назвіть об’єкти реляційні бази.
 3. Ключі й зовнішні ключі. Зв’язки між записами й таблицями. Визначення типу зв’язку.
 4. Створення таблиць. Введення та редагування даних різних типів.
 5. Упорядкування, пошук і фільтрування даних.
 6. Запити на вибірку даних.

Розділ 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи

 1. Назвіть відомі вам пристрої для введення та виведення мультимедійних даних.
 2. Технології опрацювання мультимедійних даних.
 3. Наведіть приклади та опишіть принципи дії систем керування вмістом для веб-ресурсів.
 4. Поняття про мову розмітки гіпертекстових документів

Переглянути відео 1.2-2.1 та виконати практичну роботу №1 за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Az9Jexm6E80&list=PLafE3aTB6JO0TnR6nIbTm74EqcIviGUaS

Література: Підручники з інформатики для 10 класу рік видання не пізніше 2012.

Теми та завдання з інформатики за 11 клас

Системи опрацювання табличних даних

 1. Поясніть поняття електронної книги. Назвіть засоби опрацювання електронних таблиць
 2. Поясніть поняття основних об'єктів: книга, аркуш, рядок, стовпець, комірка.
 3. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення.
 4. Назвіть типи даних і формати їх подання в електронних таблицях.
 5. Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки і діапазони комірок. Посилання на комірки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.
 6. Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми.
 7. Сортування й фільтрація даних у таблицях.

Переглянути відео 2.2-2.6 та виконати завдання за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=lADWdhq3hzU&list=PLafE3aTB6JO0TnR6nIbTm74EqcIviGUaS&index=11

Література: Підручники з інформатики для 11 класу, рік видання не пізніше 2012.

Теми та завдання з інформатики за 12 клас

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів. Сучасні сервіси Інтернету

 1. Поясніть поняття система керування вмістом сайту, хостинг.
 2. Проведіть короткий огляд сервісів Веб 2.0. Охарактеризуйте кожний із них.
 3. Поясніть поняття блогу. Назвіть та опишіть різновиди блогів.

Переглянути відео 2.6-4.4 та виконати завдання за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=byBxxyGcpEM&list=PLafE3aTB6JO0TnR6nIbTm74EqcIviGUaS&index=21

Література: Підручники з інформатики для 11 класу, рік видання не пізніше 2012.

Кiлькiсть переглядiв: 185

Коментарi