Дистанційна освіта

І семестр 2019/2020 навчального року

12 – А, Б класи Вчитель: К.Л.Панкоша

1. Біологія

Підручник:Балан П.Г. Біологія : підруч. для 11кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень / П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес.-К.:Генеза, 2011. - 304 с.: іл.

Тема №1: «Історичний розвиток органічного світу. Основи еволюційного вчення» & 34-40.

А). Виконати практичну роботу №4 – ст.244.

Б). Виконати тестові завдання - ст.244-245.

Тема №2: «Історичний розвиток і різноманітність органічного світу» &41- 44

А). Виконати тестові завдання – ст.276-277

Б). виконати контрольну роботу №1.

Контрольна робота № 1

І варіант

І рівень

І. Із запропонованих відповідей виберіть одну правильну:

1. Укажіть, як називають еволюційне перетворення, пов’язане з підвищенням рівня організації організмів:

А). ароморфоз;

Б). ідіоадаптація;

В). загальна дегенерація;

Г). біологічний регрес.

2. Укажіть елементарну одиницю еволюції:

А). порода тварин;

Б). сорт рослин;

В). популяція;

Г). вид.

3. Зазначте, як називають здатність до наслідування добре захищених організмів погано захищеними:

А). дивергенція;

Б). конвергенція;

В). атавізми;

Г). мімікрія.

4. Укажіть, як називають систему поглядів про незмінність живої природи з часів її виникнення:

А). еволюційним вченням;

Б). гіпотезою панспермії;

В). гіпотезою перерваної рівноваги.

5. Назвіть учених, які висунули біохімічну (абіогенетичну) гіпотезу виникнення життя:

А). С. Арреніус та В. Вернадський;

Б). О. Опарін та Д. Холдейн;

В). Л. Пастер та Р. Вірхов;

Г) Е. Геккель та К. Тимірязєв.

6. Укажіть предків ссавців:

А). певні групи динозаврів;

Б). певні групи звірозубих ящерів;

В). кистепері риби;

Г). певні групи крокодилів.

ІІ рівень

ІІ. Завдання на встановлення відповідності:

1.

Еволюційні процеси

Визначення

А . Мікроеволюція

Б. Видоутворення

В. Макроеволюція

1). Процеси, які призводять до виникнення нових видів.

2). Процеси, які призводять до виникнення надвидових систематичних одиниць

3). Процеси, які призводять до виникнення подібних ознак у представників різних систематичних категорій.

4). Процеси, які призводять до виникнення популяцій та підвидів.

2. Визначте, у які ери та періоди геологічної історії планети Земля виникли ті чи інші групи організмів:

Ери та періоди

Групи організмів

А . Тріасовий період мезозою

Б. Юрський період мезозою

В. Крейдяний період мезозою

Г. Палеогеновий період кайнозою

Д. Неогеновий період кайнозою.

1). Ряд хижі

2). Австралопітеки

3). Археоптерикс

4). Динозаври

5). Покритонасінні

6). Кісткові риби.

ІІІ рівень

ІІІ. Відкриті запитання:

1). Як з позицій еволюційних поглядів Ч. Дарвіна та Ж-Б. Ламарка можна пояснити появу в процесі еволюції довгої шиї у жирафи?

2). Чому саме одну з груп звірозубих ящерів розглядають як можливих предків ссавців?

3). Чим, з точки зору сучасних еволюційних поглядів, можна пояснити вимирання видів у процесі еволюції до появи людини?

ІІ варіант

І рівень

І. 1.Зазначте принцип, покладений в основу сучасної класифікації організмів:

А). монофілії;

Б). поліфілії;

В). панспермії;

Г). конвергенції.

2. Укажіть форму ізоляції, яку спостерігають за умов роз’єднання популяції певними просторовими перешкодами:

А). екологічна;

Б). географічна;

В). сезонна;

Г). генетична.

3. Назвіть приклади ідіоадаптацій:

А). виникнення квітки;

Б). утворення ластів у ластоногих;

В). зникнення кишечнику в стьожкових червів;

Г). поява щелеп у хребетних тварин.

4. Укажіть, як називають гіпотези походження, які засновані на тому, що жива матерія виникла з неживої:

А). біогенетичними;

Б). абіогенетичними;

В). панспермією.

5. Укажіть період, у якому сформувалися перші наземні біогеоценози:

А). силурійський;

Б). кембрійський;

В). ордовицький;

Г). девонський.

6. Укажіть період, у якому з’явився вид Людина розумна:

А). юрський;

Б). крейдяний;

В). палеогеновий;

Г). антропогеновий.

ІІ рівень

ІІ. Завдання на встановлення відповідності:

1) Визначте, які з ознак організмів є прикладами ароморфозів, ідіоадаптацій, загальної дегенерації, атавізмів та рудиментів у тварин:

Типи еволюційних перетворень

Приклади

А . Ароморфоз

Б. Ідіоадаптація

В. Загальна дегенерація

Г. Рудименти

Д. Атавізми.

1). Тазовий пояс у китів

2). Чотирикамерне серце

3). Гачкуватий дзьоб хижих птахів

4). Поява недорозвинених кінцівок у безногої ящірки веретільниці.

5). Відсутність кишечнику у стьожкових червів.

2). Встановіть відповідність між ерами та періодами історичного розвитку біосфери:

Ери

Періоди

А . Протерозойська

Б. Палеозойська

В. Мезозойська

Г. Кайнозойська

1). Неогеновий

2). Девонський

3). Крейдяний

4). Вендський

5). Архейський

ІІІ рівень

ІІІ. Відкриті запитання:

1). Що спільного та відмінного у сучасних еволюційних поглядах та основних положеннях синтетичної теорії еволюції?

2) Як можна довести те, що життя виникло саме у водоймах?

Відповідь обґрунтуйте.

3) Які умови сприяли виходу організмів на суходіл?.

Кiлькiсть переглядiв: 1226

Коментарi