УВАГА!!

З 01.09.20 року по 28.02.2021р розпочинаємо набір здобувачів освіти на екстернатну форму навчання!!!

Екстернат – одна з форм здобуття повної та базової загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти ( табель, свідоцтво, атестат)

Екстерн – особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень

Необхідні документи для вступу на екстернатну форму навчання:

- заява екстерна (повнолітні громадяни подають заяву особисто, для неповнолітніх – батьки або особи, які їх замінюють);

- копія документів про наявний рівень освіти екстерна (свідоцтво про базову загальну середню освіту, табель успішності, або ксерокопію особистої справи учня);

- копія документа, що засвідчує особу: паспорт (1, 2, 11 стор.), або свідоцтво про народження;

- згода на збір та обробку персональних даних.

Оцінювання навчальних досягнень екстернів за відповідний рівень (початкової, базової або повної) загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної частини навчального плану. Наслідком цього оцінювання є виставлення річної оцінки з кожного предмету.

Річне оцінювання з предметів проводиться за результатами контрольних робіт з предметів інваріативної частини навчального плану першого та другого семестру поточного року.

На підставі письмової заяви на ім'я керівника навчального закладу та за згодою відповідного органу управління освіти екстерну може бути надано право на одночасне проведення оцінювання рівня його навчальних досягнень за один або кілька років навчання у межах одного освітнього рівня (початкової, базової чи повної загальної середньої освіти).

При проведенні оцінювання навчальних досягнень можуть застосовуватися різні форми контролю: письмове опитування, виконання контрольних робіт та тестування, що відповідають специфіці навчального предмету. Результати річного оцінювання фіксуються у відомості навчальних досягнень екстерна.

Екстерни із числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання навчальних досягнень з певних предметів, проходять річне оцінювання лише з цих предметів.

Наявність річного оцінювання з предметів є передумовою для проходження екстерном ДПА, ЗНО.

Кiлькiсть переглядiв: 822

Коментарi