Всесвітня історія .

Завдання з всесвітньої історії для дистанційне навчання на період карантину з 06.04. по 24.04. 2020 року.

Клас

Завдання

Вчитель

8-А

Розділ 5. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА

1. Початок індустріальної (промислової) революції, її вплив на життя різних верств населення. Просвітництво. Енциклопедисти. Масони. Класицизм. Освічений абсолютизм. Володіння австрійських Габсбургів. Марія-Терезія. Йосип ІІ. Королівство Пруссія. Фрідріх ІІ. Російська імперія. Єлизавета І. Катерина ІІ. Міжнародні відносини.

2. Війна за іспанську спадщину, війна за австрійську спадщину, Семилітня війна. Поділи Речі Посполитої. Початок боротьби за спадщину Османської імперії. Колонії Великої Британії в Північній Америці. Декларація незалежності. Війна за незалежність. Утворення США. Конституція США.

До 28.04 §22-26 підготувати презентацію.

Практична робота. 1. Особливості державного устрою США.

2.Повсякденне життя в країнах Західної Європи у ХVІІІ ст. с.214- 217.

Бондар

Катерина

Миколаївна

9-А

Розділ 4. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

1-2. Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст. Утворення військово-політичних блоків – Троїстий союз і Антанта. Початок боротьби за переділ колоніального світу. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХІХ ст. Україна в геополітичних планах Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі ХІХ–ХХ ст

Практична робота МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

. До 23.04. §29, підготувати презентацію.

Розділ 5. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

1. Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університет як автономна інституція. Поява вищих навчальних закладів технічного профілю. Наукові й технічні досягнення.

До 30.04. §30-31, підготувати презентацію

Бондар

Катерина

Миколаївна

10-А

Б

Розділ 3. ПРОВІДНІ ДЕРЖАВИ СВІТУ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина, Радянський Союз. Виклик міжвоєнного часу. Повторити § 8-14.

Бондар

Катерина

Миколаївна

11-А

Б

Розділ 2. Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального суспільства

1. Основні тенденції розвитку політичних систем країн Заходу у 2-й половині ХХ- на поч. ХХІ ст. Концепція постіндустріального (інформаційного) суспільства. Зміцнення демократії на Заході після Другої світової війни: розширення прав людини.

2. Утвердження принципів громадянського суспільства. Падіння авторитарних режимів у Південно-Західній Європі в 1970-х рр. Утвердження принципів громадянського суспільства. Тенденціповоєнного розвитку партійних систем.

3. Суспільно- політичні рухи в країнах Заходу. Рух афроамериканців США за громадянські права. Мартин Лютер Кінг.Молодіжні виступи кінця 1960-х рр. Рух хіппі. Прояви етнонаціоналізму (проблеми Квебеку, Ольстеру, баскське питання). Боротьба за права конфесійних, мовних і сексуальних меншин.

4. Глобалізація. Транснаціональні корпорації. НТР і зростання ролі професійних фахівців і техніків. Перехід від виробництва товарів до виробництва послуг. Політика зменшення соціальної нерівності.

До 29.04. §4-6, підготувати презентацію

Бондар

Катерина

Миколаївна

12-А

Б

В

Тема 6.Розвиток культури (1945 р. ― початок ХХІ ст.).

Основні напрямки науково-технічної революції в другій половині ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина.

Наукові відкриття, поява нових галузей науки, високих технологій, інтеграція науки і виробництва.

Зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються.

Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства.

До 30.04. §30, підготувати презентацію. Практична робота. Основні напрямки НТР в другій половині ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина.

Бондар

Катерина

Миколаївна

Всесвітня історія

Завдання з всесвітньої історії для дистанційне навчання на період карантину з 13.03. по 03.04. 2020 року.

Клас

Завдання

Вчитель

8-А

Розділ 4. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. ДЕРЖАВИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІІ–ХVІІІ ст. .

1.Експансія Османської імперії. Сулейман Пишний. Народи Південно-Східної Європи під владою турків-османів. Кримське ханство. Внутрішня і зовнішня політика. Московське царство. Іван IV Грозний. Смутний час. Правління династії Романових. Внутрішня та зовнішня політика Петра І. Економічний занепад та політична криза в Речі Посполитій (друга половина XVII – XVIIІ ст.).

2. Московське царство. Іван IV Грозний. Смутний час. Правління династії Романових. Внутрішня та зовнішня політика Петра І

До 30.03. §18-21, підготувати презентацію.

Бондар

Катерина

Миколаївна

9-А

1.Сунь Ятсен. Сіньхайська революція. §25

2. Спроби модернізації Османської імперії. §26

3.Практичне заняття. Британське володарювання в Індії. Народи Африки під владою європейських колонізаторів. До 03.04. §25-27, підготувати презентацію.

Бондар

Катерина

Миколаївна

10-А

Б

Розділ 3. ПРОВІДНІ ДЕРЖАВИ СВІТУ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина, Радянський Союз. Виклик міжвоєнного часу. Повторити § 8-14.

Бондар

Катерина

Миколаївна

11-А

Б

Розділ 1. Облаштування повоєнного світу

Післявоєнний світ. ООН. Радянська окупація Східної Європи. Початок холодної війни. Закріплення біполярності світу. Повторити § 2-3.

Бондар

Катерина

Миколаївна

12-А

Б

В

Тема 5.Міжнародні відносини у другій половині ХХ ― на початку ХХІ ст.

1.Виникнення, розгортання, основні етапи «холодної війни». Міжнародні кризи і конфлікти в 40―80-х рр. ХХ ст.

2.Світ наприкінці ХХ ― на початку ХХІ ст. Спроба Росії зламати систему міжнародних відносин, що склалася після «холодної війни». Міжнародний тероризм.

До 03.04. §28-29, підготувати презентацію.

Бондар

Катерина

Миколаївна

Кiлькiсть переглядiв: 263

Коментарi