Про стан правового забезпечення учнів

БЗІФН №1

Адміністрація БЗІФН№1 повідомляє, що в закладіі проводиться робота щодо забезпечення дотримання та реалізації прав учнів згідно таких законодавчих актів України: Конституція України, Закон "Про освіту", Конвенція ООН про права дитини (схвалена Генеральною асамблеєю СОН), національна програма "Діти України",постанова Кабінету Міністрів від 05.04.1994 р. № 22б "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування", Указ президента України "Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді", Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні", Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про попередження насильства в сім'ї".

З метою забезпечення виконання даних законодавчих актів у закладі проводиться слідуюча робота:

 • Виявлення учнів, які потребують соціально-медичної, психолого-педагогічної, матеріальної чи іншої допомоги, охорони морального, фізичного і психічного здоров'я.
 • виявлення причин виникнення в учнів проблем, конфліктних ситуацій, сприяння у їх вирішенні і надання соціальної допомоги;
 • сприяння різноманітним громадським і державним організаціям у наданні спонсорської допомоги;
 • надання допомоги у сімейному вихованні;
 • проведення психолого-педагогічних та юридичних консультацій спеціалістами;
 • виявлення учнів, які мають потребу в опікунстві, влаштуванні в лікуванні в оздоровчих закладах, отриманні матеріальної та інших видів допомоги;
 • Залучення дітей "групи ризику" до позитивної альтернативної діяльності.

Робота даного напрямку реалізується через виконання слідуючи заходів:

 • діагностика учнів;
 • тематичні анкетування учнів, учителів, батьків;
 • персональні зустрічі інспекторів БСЮП з учнями закладу, їх батьками, педагогами;
 • лекції інспекторів БСЮП в класних колективах школи;
 • робота по розповсюдженню серед учнів агітаційних матеріалів соціально-правової тематики;
 • проведення спільних тематичних педагогічних рад з представниками позашкільних організацій;
 • здійснення контролю за відвідуванням учнями школи;
 • співпраця з ССД, благодійним фондом "Співчуття та милосердя" та "Вихід" з метою проведення в школі зустрічей щодо профілактики розповсюдження ВІЛ/СНІДу, алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, проституції, формування в учнів правосвідомої поведінки;
 • створення оптимальних умов навчання для працюючої молоді з числа учнів школи;
 • забезпечення можливості здобуття повної загальної середньої освіти учнями професійних училищ міста;
 • функціонування шкільної правозахисної комісії.
Кiлькiсть переглядiв: 89

Коментарi