МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ БЗІФН №1

Керівник МО: МАНОВИЧ О.О.

Проблемна тема, над якою працює методичне об’єднання класних керівників

Створення ефективного виховного простору з метою формування морально-духовної компетентної особистості, з активною громадянською та професійною позицією, з потенційною готовністю до самореалізації в соціумі.

Діяльність методичного об’єднання спрямована на вирішення таких завдань:

1. Посилення патріотичного виховання учнівської молоді, як складової частини єдиного виховного процесу в сучасних умовах розвитку України.

2. Формування життєвих цінностей особистості, підготовка молоді до активної, творчої, особистісно та соціально значущої життєдіяльності.

3. Формування в учнів ціннісного ставлення до себе та власного здоров’я.

4. Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання та соціалізації учнів.

5. Координація планування, організації та педагічного аналізу виховних заходів класних колективів.

6. Підвищення методичного та професійного рівня класних керівників.

План засідань методичного об’єднання

класних керівників

на 2019/2020 н.р.

Засідання №1

1. Аналіз роботи МО за 2018/2019 н.р..

2. Ознайомлення з нормативними документами МОН України, рекомендаціями управління освіти і науки Білоцерківської міської ради з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2019/2020 н.р..

3. Визначення основних напрямків роботи з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2019/2020 н.р..

4. Погодження плану роботи методичного об’єднання на 2019/2020 н.р..

5. Погодження планів виховної роботи класних керівників на 2019/2020н.р..

Засідання №2

1. Система роботи класних керівників над виховною проблемою «національно-патріотичне виховання учнів».

2. Психолого-педагогічні методи і прийоми у діагностико-корекційній роботі класного керівника з дітьми з девіантною поведінкою.

3. Ознайомлення з діаграмою рівня методичної підготовки класних керівників.

4. Розробка плану дій класних керівників з питань профілактики травматизму у школі, в позаурочний час та в побуті.

5. Планування тижня правового виховання.

6. Звіт з питання самоосвіти.

7. Огляд новинок літератури з проблем виховної роботи.

Засідання №3

1. Організація системи профілактики правопорушень серед підлітків.

2. Аналіз участі учнів ушкільних та позашкільних гуртках за інтересами.

3. Аналіз стану відвідування учнями школи за 1-й семестр.

4. Погодження планів виховної роботи класних керівників на 2-й семестр 2019/2020 н.р..

5. Аналіз стану травматизму по школі за 1-й семестр.

6. Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв’язання проблемних ситуацій.

7. Звіт з питання самоосвіти.

Засідання № 4

1. Родинний мікроклімат і його вплив на формування особистості підлітка.

2. Методи та прийоми визначення рівня вихованості учнів.

3. Формування в учнів культури поведінки та спілкування.

4. Аналіз стану відвідування учнями школи.

5. Звіт з питання самоосвіти.

6. Новинки методичної літератури.

Засідання № 5

1. Підсумки роботи методичного об’єднання за 2019/2020 н.р..

2. Визначення основних напрямків та завдань роботи методичного об’єднання на 2019/2020 н.р..

3. Розробка плану дій класних керівників з питань профілактики травматизму на період канікул.

Кiлькiсть переглядiв: 395

Коментарi