• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • Атестація педагогічних працівників Білоцерківської вечірньої ( змінної) загальноосвітньої школи ІІ - ІІІ ступенів №1

Атестація педагогічних працівників Білоцерківської вечірньої ( змінної) загальноосвітньої школи ІІ - ІІІ ступенів №1

2013-03-25

/Files/images/IMG_2406.JPG

25 березня 2013 року у Білоцерківській вечірній ( змінній) загальноосвітній школі ІІ - ІІІ ступенів відбулася підсумкова атестаційна комісія. Відповідно до наказу Білоцерківської вечірньої ( змінної) загальноосвітньої школи ІІ - ІІІ ступенів №1 від 02.10.2012року № 144 затверджено список педпрацівників, які підлягали атестації

Прізвище, ім’я, по батькові Спеціальність за дипломом Предмет, що викладає Стаж роботи З якої категор На яку категорію Черго вість
1 Бондар Катерина Миколаївна Історія Історія, правознавствохудожняк-ра 24 І вищу Ч
2 Філіпович Майя Яківна Математика, фізика Математика, фізика 52 І І Ч
3 Косяченко Лариса Данилівна Фізика Фізика астрономія 30 Вища підтвердження вищої Ч
4 Черниш Валентина Петрівна Методист виховної роботи, вчител. етики й психології сімейного життя БіХЕ 13 І підтвердження І Ч
5 Шекра Ірина Сергіївна Бібліотекознав. Зав. бібліотекою 15 І підтвердження І Ч
6 Швень Людмила Аркадіївна Укр. мова, л-ра Укр. мова, література 21 В Пдтвердж вищої, старший вчитель» Ч
7 Ткачук Наталія Андріївна Соц. педагог та практичний психолог Соц. педагог 11 Спеціал. ІІ
Ч

/Files/images/IMG_2389.JPGПротягом 2012/2013 навчального року в школі проходила атестація педагогічних кадрів відповідно до законів України "Про освіту" (п. 4, ст. 54), "Про загальну середню освіту" (ч.1, ст.27), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 за № 1473, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327 та планом заходів з проведення атестації вчителів школи, з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету педагогічної праці, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу та посилення відповідальності педагогів за результати навчання і виховання дітей та молоді. /Files/images/IMG_2402.JPG

Атестаційна комісія організувала вивчення і оцінку діяльності вчителів Косяченко Лариси Данилівни, Бондар Катерини Миколаївни, Швень Людмили Аркадіївни, Філіпович Майї Яківни,Черниш Валентини Петрівни, Шекери Ірини Сергіївни, Ткачук Наталії Андріївни на принципах демократизму, колегіальності, гласності.

/Files/images/IMG_2382.JPG

Протягом атестаційного періоду всі вчителі пройшли курсову перепідготовку в КОІПОПК. Учителі, які атестувалися, взяли участь у різних заходах: виступали зі звітами на засіданнях міських МО та шкільних циклових комісій, методичній раді школи, брали активну участь у роботі педагогічних рад, педагогічних читань, семінарах. У рамках тижня педмайстерності давали відкриті уроки зі свого предмета. З метою демократизації атестаційного процесу, дотримання принципу гласності кожен учитель презентував свій досвід у рамках тижня громадського огляду роботи вчителів, які атестуються. Члени атестаційної комісії відвідали відкриті уроки, виховні заходи, провели співбесіди, анкетування учнів та батьків, проаналізували виступи на педрадах, педчитаннях, засіданнях методоб’єднань

/Files/images/IMG_2405.JPG Ґрунтовністю та глибиною дослідження порушених проблем відзначаються досвіди вчителів Швень Людмили Аркадіївни, Бондар Катерини Миколаївни та Косяченко Лариси Данилівни. Необхідно відзначити високу якість оформлення атестаційних матеріалів даних вчителів, накопичення розробок уроків, позакласних заходів, нових педагогічних технологій в атестаційних папках та ґрунтовне оформлення матеріалів .

Кiлькiсть переглядiв: 32

Коментарi