Особливості організації навчального процесу.


Білоцерківський заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів з інституційною формою навчання № 1 Білоцерківської міської ради Київської області – це заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів, де здобуття загальної середньої освіти може відбуватися за інституційною формою: очною (денною, вечірньою), заочною, дистанційною та мережевою. Заклад забезпечує реалізацію права громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання, на здобуття загальної середньої освіти з відривом або без відриву від виробництва.

Тип закладу – заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів

Кількість класів на 2019/2020 навч. рік – 5класів, 5 груп.

8-А (гр.) - 16учн.

9 -А - 29 учн.

10-А - 28учн.

10-Б (гр.) - 16 учн.

11-А - 29 учн.

11-Б (гр.) - 18 учн.

12-А - 27 учн.

12-Б - 25 учн.

12-В (гр.) - 9 учн.

12-Г(г/н)- 7 учн.

Кількість учнів – 205 учн.

Навчальні плани на 2019/2020 навчальний рік складено відповідно до Освітньої програми базової та повної середньої освіти ІІ та ІІІ ступенів, схваленої педагогічною радою школи протокол № 8 від 14.06.2019 року (наказ по школі № 84 від 14.06.2019 року), розроблені на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 (табл.14, 16) та № 408 (табл.2), наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року № 536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти» та Статуту Білоцерківського закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів з інституційною формою навчання №1 Білоцерківської міської ради Київської області з українською мовою навчання (очна та заочна форми навчання) затвердженим рішенням сесії Білоцерківської міської ради 29.08.2019 року

2019/2020навчальнийрік у школірозпочинається 2вересня святом – День знань.Навчальнізаняттяорганізовуються за семестровою системою: І семестр – з 02 вересня по 27грудня; ІІ семестр – з 13 січня по 27травня.

Канікули: осінні з 28 жовтня по 03 листопада; зимові з 28 грудня по 12січня ; весняні з 23 березня по 29 березня.

Як передбачено ст.34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням Державної підсумкової атестації випускників основної і старшої школи.

Вручення документів про освіту для випускників 9-х класів, 12-х класів проводиться після завершення державної підсумкової атестації та отримання її результатів.

Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем, вихідні дні – субота і неділя. Один день на тиждень визначений для проведення консультацій у учнів, що навчаються на заочній формі навчання

Тривалість уроку становить 45 хв., тривалість перерв між уроками І зміни – 10 хвилин, ІІ зміни-5хв., великих – 15 хвилин.

Школа працює у дві зміни. Заняття розпочинаються о 8.05.закінчуються о 19.05 за таким розкладом дзвінків:

І зміна: 0. 8.00 – 8.45. ІІ зміна: 0. 15.00 – 15.45

1. 9.00 – 9.45 1. 15.50 – 16.35

2. 9.55 – 10.40 2. 16.40 – 17.25

3. 10.55 – 11.40 3. 17.30 – 18.15

4. 11.50 – 12.35 4. 18.20 ­­ - 19.05

5. 12.45 – 13.30

6. 13.40 – 14.25

Кiлькiсть переглядiв: 313

Коментарi