Виконання ст. 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти»

Статут закладу освіти

Дивись вкладку "Нормативні документи"
http://bilatserkva-vechirnya1.edukit.kiev.ua/informaciya_pro
_zaklad/normativni_dokumenti/

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

/Files/images/зображення_viber_2020-07-21_10-31-00.jpgДивись вкладку "Нормативні документи" http://bilatserkva-/Files/images/зображення_viber_2020-07-21_10-31-08.jpg/Files/images/зображення_viber_2020-07-21_10-31-12.jpgvechirnya1.edukit.kiev.ua/informaciya_pro

_zaklad/normativni_dokumenti/

Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладувищої освіти

_____

Структура та органи управління закладу освіти

/Files/images/КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ__0001.jpg

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Дивись вкладку "Педагогічний колектив"
http://bilatserkva-vechirnya1.edukit.kiev.ua/informaciya
_pro_zaklad/pedagogichnij_kolektiv/

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Дивись вкладку "Нормативні документи"
http://bilatserkva-vechirnya1.edukit.kiev.ua/informaciya_pro_
zaklad/normativni_dokumenti/


http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕ ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Розрахункова потужність закладу 400 учнів.

Вкладка "Мережа класів"http://bilatserkva-vechirnya1.edukit.kiev.ua/informaciya
_pro_zaklad/ruh_uchniv/merezha_zakladu/


Мова (мови) освітнього процесу

Українська

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

СТАНОМ НА 01.09.2020Р. ВАКАНТНИХ ПОСАД НЕМАЄ

Матеріально-технічне забезпечення

Площа закладу -3067,1
кабінети: http://bilatserkva-vechirnya1.
edukit.kiev.ua/kabineti/
Заклад підключений мережу Інтернет


Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)

_______

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

_______

Результати моніторингу якості освіти

/Files/images/звіт2019_0001.jpg

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Дивись вкладку "Звіт адміністрації"

Правила прийому до закладу освіти

Відповідно доhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18/stru/conv

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж)

У БЗІФН №1 наступні форми здобуття загальної середньої освіти:інституційна (очна,заочна, денна, вечірня);індивідуальна (екстернатна)
Прийом документів на індивідуальну (екстернатну) форму навчання здійснюється з 02.09.2019 року по 28.02.2020 року

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Встановлено пандус та кнопка виклику персоналу/Files/DSC03285.JPG

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Навчання безкоштовне

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Додаткові освітні послуги не надаються

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Дивись нижче на цій сторінці

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

http://bilatserkva-vechirnya1.edukit.kiev.ua/ni_bulingu/

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Дивись нижче на цій сторінці

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Дивись нижче на цій сторінці вкладку
Кiлькiсть переглядiв: 82

Коментарi